Naturpromenad i Gamla Sävast

13 maj, 2014 Av av patrikohman

Full av äventyrslusta började jag följa ett spår jag hittade i skogen i Gamla Sävast…

Det visade sig dock vara ett järnvägsspår…

Järnvägsspår Gamla Sävast

Järnvägsspår Gamla Sävast

Järnvägsspår med tillhörande tåg i  Gamla Sävast.

Järnvägsspår med tillhörande tåg i Gamla Sävast.

Järnvägsspår med tillhörande tåg i  Gamla Sävast.

Järnvägsspår med tillhörande tåg i Gamla Sävast.

Järnvägsspår med tillhörande tåg i  Gamla Sävast. Lokförarna verkar ha det ganska mysigt på kvällarna när de glider omkring på banan...

Järnvägsspår med tillhörande tåg i Gamla Sävast. Lokförarna verkar ha det ganska mysigt på kvällarna när de glider omkring på banan…

(340)