Sandträsk sanatorium

Äntligen fick jag möjlighet att besöka Sandträsk sanatorium. Det är ju något man velat göra länge men det har aldrig blivit förrän nu, tack vare Bodens fotoklubb. Det är ju en lite surrealistisk känsla när man ser byggnaden växa fram mitt i skogen. Och lite olustig känsla när man gick omkring inomhus på vissa ställen. Och är man känslig för mögel kanske man inte ska besöka det alls…

OBS! Besök även denna sida som är skriven av en man som var inlagd på sanatoriet i början på 50-talet! Och dessutom en hel del bilder, bl.a. från Snoddas besök!

Lite info om Sandträsk sanatorium… Källa NLL
Den 14 september 1913 invigdes Sandträsk sanatorium med plats för 88 patienter. De vårdades framför allt i den då nybyggda “stora paviljongen”, även benämnd Torpet. I den byggnaden användes antagligen de sittmöbler som idag (2013)  finns på scenen i biblioteket på Norrbottens museum.
Redan från början var sanatoriet i Sandträsk belagt till sista plats och behovet av vårdplatser för tuberkulösa i länet var fortsatt stor. Sanatoriet visade sig vara för litet och motsva­ra­de heller inte kraven som kunde ställas på en funktionell tuberkulosanstalt. Stora avstånd mellan byggnaderna medförde att både mat och patienter (till och från badet) måste bäras utomhus långa sträckor, olämpligt nog även vintertid.
1927 beslutades i Norrbottens landsting att ett väl utrustat och tidsenligt centralsanatorium skulle anläggas i Sandträsk.
Ett modernt och ändamålsenligt tuberkulossjukhus stod färdigt i Sandträsk 1931. Då fanns 345 vårdplatser. Därefter tillkom ytterligare byggnader för personal och vård. På statens bekostnad uppfördes så kallade E-paviljonger vid landets sanatorier för vård av andra världskrigets tuberkulos­sjuka flyktingar, i Sandträsk med 44 platser.
På grund av överbeläggning inrättades anstalten Hälsan i Antnäs som annex till centralsanatoriet 1954, med plats för 20 patienter vilket innebar att det som mest fanns 409 vårdplatser. Avveckling av verksamheten kunde påbörjas året efter, då vårdbehovet börjat minska och beläggningen sjönk, främst tack vare tillkomsten av verksam antibiotika mot tuberkulosbakterier.

Totalt vårdades ca 26 000 patienter vid sanatoriet. 1964 flyttades verksamheten till centrallasarettet i Boden.

(64)

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.